• Zwroty i reklamacje

Jeżeli życzy sobie Pan/i złożenia nowego zamówienia na pasujący towar, prosimy o przesłanie pełnych danych do auta wraz z numerem nadwozia VIN.
Koszt wymiany towaru kurierem (wysyłka i odbiór nowego) to 25 PLN.
Za nowy towar należy zapłacić przy odbiorze lub przelewem. Za zwrócony towar otrzyma Pan/i środki na konto.

 

 

 

MOTOSTREFA  jest podmiotem odpowiedzialnym względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność ta trwa 24 miesiące, czyli 2 lata.

Reklamacja towaru - dla umów zawartych do dnia 24.12.2014r

Reklamacje towaru reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Reklamacja towaru - dla umów zawartych od dnia 25.12.2014r

Reklamacje towaru reguluje ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Adres korespondencyjny do przesłania towaru

MOTOSTREFA
ul. Pagórkowa 19/7
30-614 Kraków

Nie przyjmujemy przesyłek wymagających zapłaty przy odbiorze towaru.

 

Wzór pisma ułatwiającego złożenie reklamacji

REKLAMACJA TOWARU

Sprawy nieuregulowane

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Wypełnij formularz zwrot lub wydrukuj go i dołącz do przesyłki. 

Uzupełnienie formularza pozwoli Nam przyspieszyć proces identyfikacji zwrotu towaru i zwrotu środków na konto.

FORMULARZ ZWROTU

 

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy dla zamówień do dnia 24.12.2014r

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dn. 22.03.2000r o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) macie Państwo prawo do zwrotu zakupionego u nas towaru, bez względu na przyczynę w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Skontaktuj się z Nami wcześniej, aby ustalić szczegóły.

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy dla zamówień od dnia 25.12.2014r

Na podstawie ust. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) towar można zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Zgodnie z ustawą towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania produktu następuje zwrot środków na konto. Wzór pisma odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania na naszej stronie Motostacja.pl. Wypełniony wzór można odesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W razie problemów skontaktuj się z Nami drogą e-mail w odpowiedzi na poniższa korespondencję.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Adres korespondencyjny do zwrotu towaru

MOTOSTREFA

Ul. Pagórkowa 19/7

30-614 Kraków

Nie przyjmujemy przesyłek wymagających zapłaty przy odbiorze towaru.

Wymiana towaru

Wymiana towaru następuje na zasadzie odstąpienia od umowy (zwrotu) niepasujacego towaru i złożenia zamówienia na nowy produkt. Prosimy o przesłanie wszystkich danych do auta wraz numerem nadwozia nadwozia VIN, aby wspomóc proces dobrania pasujących produktów.

 

Wzór odstąpienia od umowy

 

  Formularz może zostać wysłany bezpośrednio na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres

motostrefasklep@motostrefa.sklep.pl

 

 

 

  • Sklep zamknięty

sklep zamknięty